Vznik společnosti PROFIREAL se specializací zejména na obchod s nemovitostmia odkup a správu pohledávek.