Ochrana osobních údajů

Zákazník poskytne Poskytovateli Souhlas se zpracováním osobních údajů. Znění Souhlasu bude Zákazníkovi zasláno elektronickou poštou.

Poskytovatel shromažďuje osobní údaje výhradně za účelem přípravy životopisu, resp. motivačního dopisu, případně pohovoru nanečisto a nepředá tyto informace třetím osobám. Nakládání a uchovávání osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. Osobní údaje zákazníka Poskytovatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které Poskytovatel o Zákazníkovi uchovává a zpracovává, může Zákazník kdykoliv změnit, a to písemným sdělením Poskytovateli. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu Poskytovateli. Osobní údaje Zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.